Hvem er vi?

AOPA Norway er den norske organisasjonen som er tilknyttet IAOPA. Norsk Allmenflyforening ble stiftet i 1969, opptatt i IAOPA i 1970, med hovedformål å arbeide for best mulig vilkår for norsk allmennflyging. Vårt vedtektsbestemte formål er å arbeide for:

 1. Å beskytte og å fremme private flyeieres og piloters interesse på alle lovlige måter.
 2. Øket flysikkerhet.
 3. Størst mulig frihet i luftrommet for alle.
 4. Flere flyplasser for småfly.
 5. Øke forståelse for bruk av privat- og forretningsflygning hos myndigheter, næringsliv  og publikum.
 6. Å stimulere bruk av privat- og forretningsflygning mellom landene, og å lette vilkårene for denne trafikk, og herunder delta i IAOPA.
 7. Å formidle til medlemmene den service og de ytelser som IAOPA til enhver tid tilbyr sine medlemmer.
 8. Å gi råd til flyinteresserte enkeltpersoner og foretak.
 9. Å arbeide for å oppnå fordeler og rabatter, nasjonalt og internasjonalt, for foreningens medlemmer.

AOPA Norge er politisk nøytral, men søker å påvirke både politikere og offentlige institusjoner i saker som gjelder allmennflygingens vilkår i Norge. Vi samarbeider gjerne med flyselskaper og andre operatører når det er hensiktsmessig. Det er ofte naturlig å arbeide parallelt med Norges Luftsportsforbund  (NLF) og Experimental Aircraft Association Norway (EAA Norge), fordi mange av våre problemer er felles. Mange av våre medlemmer er også medlemmer i NLF gjennom en NLF-tilsluttet flyklubb.

AOPA er en liten organisasjon i Norge, men er del av verdens suverent største flyorganisasjon, med ca. 400.000 medlemmer.

AOPA skiller seg fra NLF, som er en organisasjon for klubber, AOPA er en organisasjon for enkeltmedlemmer. Dessuten er NLF engasjert i en rekke aktiviteter annet enn motorflyging, mens AOPA bare arbeider med motorfly.

AOPA erkjenner at i et moderne samfunn får byråkratene stadig større makt, og at det derfor er nødvendig å arbeide med byråkratene. IAOPA har, som eneste internasjonal allmennflyorganisasjon, faste akreditterte observatører i ICAO, og deltar ofte som konsulenter i ICAO-kommitéer.

Hva gjør vi?

Våre mål er å skape og beholde stillingen som den viktigste interesseorganisasjon for private flygere og flyeiere ( i dette innbefatter alle som flyr, enten det er av privat karakter eller i foretningsøyemed, visuelt (VFR) eller på instrumenter (IFR), og uansett antall motorer).

Blant de sakene AOPA-Norge stadig jobber med er:

 • Skatte- og avgiftsaker vedrørende allmennflyging.
 • Krav og spesifikasjoner på teknisk utstyr og drivstoff.
 • Økt flysikkerhet.
 • Tilgang til flyplasser.
 • Lokale flyplassforhold.
 • Tollbehandling og ferdsel over landegrensene.
 • Sertifikatbestemmelser.
 • Forsikringspørsmål.
 • Bruk av luftrommet.
 • Stimulere til økt bruk av privat- og foretningsflyginger mellom landene.

Som medlem er du hjertelig velkommen med problemer, saker eller det som kan bli en sak. Organisasjonen har også tidligere gått rettens vei i allmenflyets sak (Fornebu-nedleggelsen). Vi ønsker å være i front for allmennflygere.

I store og kompliserte saker bruker vi arbeidsgrupper og lokale krefter. Årlig deltar AOPA Norge i nasjonale forum, debatter og på viktige møter.

AOPA Norge jobber kontinuerlig med å få til gode rabattavtaler for våre medlemmer, samt videreformidle de ytelser og tjenester som IAOPA til enhver tid tilbyr. Les mer om på våre medlemssider!

AOPA NORWAY
E-post:
post@aopa.no
Tlf: +47 920 60004
Postadresse: Postboks 91, 3301 Hokksund

Medlemskap:
kr. 800,- pr. år. Inkluderer  AOPA Crew-card. Vi har også rekvisisjonsrett for Multisite ID-kort som gir tilgang til norske flyplasser.

Klikk her for å melde deg inn i dag!

(Se også medlemstilbud til solo-elever!)


Styret 2015/16

Tom RørenTom Røren, president
Tlf. 92 06 00 04
Profil på LinkedIn
Torgrim Fredagsvik, visepresident
Tlf. 93 04 25 93
Ken Andersen, sekretær
Ole André Utheim, kasserer
Tlf. 94 54 56 45
tor_svedTor Sved, styremedlem
Tlf. 907 76085
Odd Grønnslet, styremedlem
 Paul Andersen, varamedlem
Jeffrey Burkey, varamedlem