Myndighetskontakt

AOPA Norge har vedtektsfestet å beskytte og å fremme private flyeieres og piloters interesse på alle lovlige måter.

Her kan du lese om vår korrespondanse med ulike myndighetsorgan!