Minner om LT’s spørreundersøkelse om 8,33 kHz frekvensseparasjon

LT har sent ut en epost med anmodning om å besvare noen spørsmål om overgang til 8,33 kHz kanalseparasjon fra 2018. Du finner  beskrivelse og undersøkelsen her.

Minner om at fristen for besvarelse er 15. august.

Det fremgår ikke noe sted om  man er pliktig til å konvertere alle radioer med 8,33 kHz, eller om det holder med en. De frekvensbånd som konverteres til 8,33 vil ikke lenger kunne brukes med 25 kHz, fordi man da legger beslag på 3 frekvenser. Men hvis 25 kHz beholdes for tårn, ATIS  og bakkefrekvenser, vil gamle radioer fortsatt kunne brukes.

I praksis er radio nr. 2 ofte backup, eller bruk for mottak av ATIS, som neppe blir konvertert.

Se presentasjon fra årsmøtet her.

Advertisements
Publisert i Eget fly, Myndighetskontakt | Merket med , | Legg igjen en kommentar

EASA – ulykkene går ned, men det gjør også aktiviteten

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 11.07.50EASA har publisert sikkerhetsstatistikk for 2015, som viser en nedgang i antall ulykker, sammenlignet med gjennomsnittet for foregående år.  Men samtidig må man anta at trafikken har gått ned, så det er ikke nødvendigvis slik at det er blitt sikrere å fly.

Dessverre er trafikkstatistikken mangelfull, Luftfartstilsynet har ikke tall etter ca. 2010. Vi vet, bl.a. på bakgrunn av medlemstall i GA-organisasjoner og klubbaktiviterer at det er er en klar reduksjon.

Her er utviklingen de siste 10 årene:

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 11.16.25

 

 

 

 

Et interessant forhold er å studere i hvilken fase ulykkene skjer, det vises i denne tabellen:

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 11.22.24

 

 

 

 

Langt de fleste ulykker skjer under landing eller ved takeoff. Å snu denne trenden lar seg gjøre, det er å trene mer, fly flere touch-and go. Fly gjerne med instruktør, og dra ut når det er litt ufyselig sidevind eller gusty; husk flyets begrensninger. Hvis du gjør dårlige landinger selv i stille vær, er det virkelig på tide å komme seg opp av sofaen.

Å trene landinger er viktig, prøv å lande så nøyaktig som mulig, midt på centerline. Tren landing med og uten flaps, og med og uten motor. Det kan jo hende at du ikke får ut flapsen, da er det greit å beherske teknikken med side-slip.

Når du flyr landingsrunder, prøv å beregne korrekt vinkel, slik at du får 2 hvite og 2 røde lys på PAPI, hvis flyplassen er slik utstyrt. Prøv å memorere trapes-figuren for rullebanen, det kan hende du må lande på en rullebane uten PAPI/VASI. Unngå ballooning, og prøv å få steilevarsel når du setter hjulene  på bakken.

Skjermbilde 2016-07-10 kl. 09.56.47

Ser vi på ulykker med dødelig utgang i perioden 2006-2015, er Aircraft upset in flight (eller Loss of Control) den klart største årsaken, med 47% av ulykkene. Her gir man ytterligere forklaringer:

  • Pilotenes manglende forberedelser i planlegging og beslutningstaking
  • Bruk av standard prosedyrer og sjekklister
  • Kunnskap og kompetanse
  • Stress under operasjoner

Igjen er det å trene mer, ikke presse på med dårlig tid, og å være godt forberedt. Det er ikke smart å tøye grensene, lag dine egne personlige minima, som gjerne kan være høyere enn det lov og forskrift tilsier. Lær deg å beherske hjelpemidlene og vær klar over deres begrensninger. EGAST har en egen veileder Using Advanced Navigation Technology Safely

Deretter kommer CFIT (Terrain Conflict). De fleste kan i dag skaffe seg kart med terrengdata, men det gjelder selvsagt at man til enhver tid holder seg VMC, med mindre man innehar IFR-rating. Viktig også  å  overholde krav til minstehøyder.

Motorfeil står for under 10% av ulykkene. Rigide regler for vedlikehold ser ikke ut til å hjulpet på statistikken.

Det er holdningsskapende arbeid som må til, slik at man utviser godt flygerskjønn, eller airmanship som det heter på «nynorsk».

Publisert i Sikkerhet | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Torp vant over Avinor Flysikring – igjen!

Torp flyplass

Torp flyplass – nymalt rullebane

Avinor Flysikring (AFS) , som driver flysikring på norsk territorium på vegne av Staten, saksøkte Sandefjord Lufthavn (SL) som nektet å betale for  innflygingskontroll i Farris TMA. Det dreier seg om et årlig beløp på ca 15 MNOK. SL betaler allerede 35 MNOK (sic!)  for tårntjenester, noe de mener er mer enn nok, et beløp som har steget fra 12 MNOK i 2001 – med uendret trafikkmengde. Les videre

Publisert i Myndighetskontakt, Nyheter | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

7 innstillinger som en iPadpilot burde kjenne til

Her er 7 tips som vil kunne bidra til at du utnytter iPaden bedre. Klikk på bildet til høyre.

Noen av tipsene kjenner du kanskje fra før, men de fleste vil finne et eller flere råd som kan vise seg nyttig.

 

 

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

VFR-guiden 2016 publisert

VFR guide 2016 bilde

Luftfartstilsynet har publisert «VFR-guide for Norway» 2016, som gir en oppdatert, kortfattet oversikt over hvordan det er å fly etter VFR-reglene i Norge. Guiden er på engelsk, og du finner den i både skjermversjon og som nedlastbar PDF-fil her: http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/VFR-guiden_for_2016

 

Publisert i Nyheter | Merket med | Legg igjen en kommentar

Nytt styre – ny president

President Tom Røren

Styret i AOPA Norway konstituerte seg i sist uke, og valgte Tom Røren som ny president. Han har vært med i styret siden 2011, og har de tre siste årene vært sekretær.

Torgrim Fredagsvik ble valgt til visepresident, Ole André Utheim til kasserer og regnskapsansvarlig, mens Ken Andersen ble valgt til sekretær.

Odd Grønnslett og Tor Sved ble valgt til styremedlemmer.

Paul Andersen og Jeffrey Burkey er varamedlemmer til styret.

Publisert i Medlemmer, Nyheter | Legg igjen en kommentar

GNSS jamming – en trussel for flysikkerheten?

På Luftfartskonferansen i februar var et av temaene jamming av GNSS-signaler og hva man kan gjøre for å unngå det. Temaet var også oppe på årsmøtet å Jarlsberg, og denne presentasjonen  belyser temaet.

Professor David Last var foredragsholder på Luftfartskonferansen, og har en samling artikler og foredrag her. Interessant stoff, og litt skremmende.

GNSS benyttes også som nøyaktig tidsrefereranse, og mange samfunnsfunksjoner vil svikte hvis synkroniseringen ikke er helt nøyaktig – på nanosekund-nivå.

Publisert i Sikkerhet | Merket med , | Legg igjen en kommentar

8,33 kHz radiokrav fra 2018

Fra 2018 vil det kreves flyradio med 8,33 kHz kanalseparasjon. Mange fly har ikke det i dag, noen har kun en radio som tilfredsstiller kravet.

Luftfartstilsynet har satt igang en vurdering om man kan gjøre tilpasninger for VFR-trafikk, slik at det fortsatt vil være mulig å fly med gamle radioer i Norge under FL95.

Se denne presentasjonen fra årsmøtet på Jarlsberg.

Publisert i Myndighetskontakt, Regler | Merket med , | 1 kommentar

Paul Davidsen og Nils Magne Gilje utnevnt til æresmedlemmer

F.v. Nils Magne Gi,lje president Torkel Hasle og Paul Davidsen. Foto Tom Røren

Nils Magne Gilje, president Torkel Hasle og Paul Davidsen. Foto Tom Røren

På årsmøtet på Jarlsberg 19. mars ble Paul Davidsen og Nils Magne Gilje utnevnt til æresmedlemmer.  Begge har en lang tjeneste for AOPA, i tillegg til atskillige andre verv og funksjoner innen almennflysegmentet.

Styrets beslutning om utnevnelse var enstemmig, og æresmedlemskapet er vel fortjent.

Takk for solid innsats, gutter!

Publisert i Årsmøter, Nyheter | Merket med | Legg igjen en kommentar

Jepp FD: Slik får du SID/STAR i IFR-ruten din (oppdatert)

Jeppesen Flight Deck (FD) er en popluær app for de som flyr IFR. Den har også godt støtte for VFR, bl.a flyplasskart og VFR-underveiskart.  Du har bokstavelig «alt på ett brett», hvilket betyr at du har underveiskart med flyet markert, og alle innflygingskart og taksekart.  Det så smart laget at taksekartet kommer opp automatisk etter at du har landet (bare sjekk innstillingene).

Klikk på bildet for full størrelse

Klikk på bildet for full størrelse

Nå er det mulig å å vise departure- og arrivalprosedyrer (SID/STAR) direkte på enroute-kartet. Et lite triks må til, se bildet til høyre: Du må legge inn navn på SID/STAR og føye til rullebane.

Her et eksempel på en tur fra Torp (ENTO) til Bromma (ESSB) via ruten VATEX TINKA. Legg inn 18.VATEX1G først og TINKA5Y.30 til slutt, og SID/STAR vises som en stiplet linje på ruten. Alle hjelpeveipunkter vises også.

Ruten vil se slik ut:

18.VATEX1G VATEX TINKA TINKA5Y.30

Ikke glem å studere SID/STAR før avgang, det kan være høydebegrensninger og/eller frekvensskifter som du må følge.

Flyets posisjon vises på approachkart og taksekart, men ikke på SID/STAR siden de ofte ikke er i målestokk.  Dermed er det lett å sjekke at du er korrekt posisjonert ved å følge med på enroutekartet.

Autorouter.eu har en funksjon for å kopiere Jeppesen FD-rute rett inn i appen, og utviklerne jobber med å legge til rullebane og SID/STAR. Det er nå på plass!

For flere detaljer, bl.a. hvordan du legger inn en transition, se hjelpefunksjonen i appen (trykk på tannhjulet).

Publisert i Gadgets, IFR, Nyheter, Planlegging | Merket med , , | Legg igjen en kommentar